Bài viết về chủ đề "hạ sĩ quan"

HẠ SĨ QUAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạ sĩ quan
Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

Thông tư 95/2016/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

Ngày 28 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

Chi tiết >>

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Chi tiết >>