Bài viết về chủ đề "Hành vi tàng trữ tài sản người khác phạm tội mà có"

HÀNH VI TÀNG TRỮ TÀI SẢN NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hành vi tàng trữ tài sản người khác phạm tội mà có
Tư vấn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tư vấn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Kính chào Luật Minh Gia! Mẹ tôi sinh năm 1962 và dì tôi sinh năm 1968 đều là nông dân, trình độ văn hóa thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải xuống Hà Nội làm nghề ve chai kiếm tiền. Trong khi đi ve chai thì có một thanh niên xin số điện thoại và hẹn khi nào có sắt thì sẽ gọi và bán cho.

Chi tiết >>