Bài viết về chủ đề "gửi quá hạn"

GỬI QUÁ HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gửi quá hạn
Xử lý khoản tiền gửi quá hạn như thế nào?

Xử lý khoản tiền gửi quá hạn như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc xử lý tiền gửi quá hạn. Nều chủ tài khoản của số tiền gửi quá hạn bị chết thì phải làm như thế nào với số tiền đó? Quy định của pháp luật như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1