Bài viết về chủ đề "gửi giữ hàng hóa"

GỬI GIỮ HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gửi giữ hàng hóa
Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

Hợp đồng ký gửi hàng hóa bao gồm các thông tin về các bên trong hợp đồng, đối tượng hợp đồng, quy cách nhận hàng, thời gian ký gửi, giá cả và phương thức thanh toán và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Nội dung Hợp đồng gửi, giữ hàng hóa gồm các nội dung về bên nhận và bên gửi giữ, tài sản gửi giữ, địa điểm gửi giữ, giá cả và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>