Bài viết về chủ đề "GTGT"

GTGT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về GTGT
Kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng

Kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật sư tư vấn đối với trường hợp doanh nghiệp khai thuế và hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thuế GTGT của dự án đầu tư khai thế nào?

Thuế GTGT của dự án đầu tư khai thế nào?

Luật sư tư vấn về hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư và những tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.

Chi tiết >>