Bài viết về chủ đề "góp vốn mua đất"

GÓP VỐN MUA ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn mua đất
Góp vốn mua đất quyền lợi được hưởng như thế nào?

Góp vốn mua đất quyền lợi được hưởng như thế nào?

Tôi hùn vốn với 4 người bạn mua một miếng đất. Nhưng sau khi mua và làm thủ tục chuyển nhượng thì chỉ có một người được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm hợp đồng xác nhận về việc hùn vốn mua miếng đất này (hợp đồng tay) và đưa cho 4 người còn lại ký tên.

Chi tiết >>