Bài viết về chủ đề "góp vốn mua đất"

GÓP VỐN MUA ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn mua đất
Giấy cam kết viết tay về góp vốn mua chung đất có giá trị pháp lý không?

Giấy cam kết viết tay về góp vốn mua chung đất có giá trị pháp lý không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Góp vốn chung để mua đất nhưng chỉ một người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ có một giấy cam kết viết tay có một người làm chứng xác nhận về việc góp vốn chung mua đất thì giấy cam kết đó có giá trị pháp lý không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết >>

Góp vốn mua đất quyền lợi được hưởng như thế nào?

Góp vốn mua đất quyền lợi được hưởng như thế nào?

Tôi hùn vốn với 4 người bạn mua một miếng đất. Nhưng sau khi mua và làm thủ tục chuyển nhượng thì chỉ có một người được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm hợp đồng xác nhận về việc hùn vốn mua miếng đất này (hợp đồng tay) và đưa cho 4 người còn lại ký tên.

Chi tiết >>