Bài viết về chủ đề "góp vốn điều lệ "

GÓP VỐN ĐIỀU LỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn điều lệ

 • Luật sư tư vấn về việc góp vốn vào công ty

  Luật sư tư vấn về việc góp vốn vào công ty.

  • 30/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cập nhật thông tin hỏi tư vấn về trường hợp góp vốn vào công ty TNHH một thành viên đang hoạt động và các quy định liên quan, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  Thực hiện góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được hướng dẫn và quy định cụ thể về thời gian góp vốn, thông báo tiến độ góp vốn, xử lý số vốn chưa góp đủ và các vấn đề khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 • Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp

  Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cơ sở pháp lý được các thành viên công ty X đưa ra là điều 18.3 của Nghị định 102/2010 ngày 1-10-2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định 102), theo đó “trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác”.

  Chi tiết
 • Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp

  Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp.

  • 24/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi tiến hành thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu những quy định về việc vốn góp trong doanh nghiệp? Để tìm hiểu chi tiết quy định pháp luật về vốn góp, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 • Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

  Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vốn góp được xác định là một phần quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH. Việc chuyển nhượng vốn góp cũng là hoạt động thường xuyên diễn ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

  Chi tiết
 • Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?

  Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hạn chế của của việc thành lập, ql doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×