Bài viết về chủ đề "góp vốn bằng tiền mặt"

GÓP VỐN BẰNG TIỀN MẶT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn bằng tiền mặt
Luật sư tư vấn về góp vốn bằng tài sản

Luật sư tư vấn về góp vốn bằng tài sản

Nội dung đề nghị tư vấn: Kính gửi Luật Minh Gia! Tôi hiện đang vướng mắc vấn đề sau, kính mong luật sư tư vấn giúp. Hiện tại tôi đang góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên với tỷ lệ góp 50:50 = 13 tỷ + 13 tỷ =26 tỷ

Chi tiết >>