Bài viết về chủ đề "góp vốn bằng quyền sử dụng đất "

GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

    Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

    • 22/09/2015
    • Nguyễn Văn Cảnh

    Công ty mình đang thực hiện dự án trang trại chăn nuôi bò thịt, hiện tại thì bên mình đang thực hiện dự án trên 1 khu đất rộng 20 ha và thuộc quyền sở hữu của cá nhân. Bây giờ do các thủ tục triển khai dự án thì bắt buộc khu đất này phải thuộc quyền sở hữu của công ty mới làm được.

    Chi tiết
  • Quy định về Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

    Quy định về Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

    • 24/07/2019
    • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

    Theo quy định thì Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất góp phần vốn của mình bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai.

    Chi tiết
  • Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp

    Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp.

    • 26/06/2019
    • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

    Vốn góp thành lập doanh nghiệp có thể bằng tiền mặt, tài sản, danh tiếng, bí quyết công nghệ... Với trường hợp góp vốn bằng tài sản có một số điểm cần chú ý như sau:

    Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn