Bài viết về chủ đề "góp vốn bằng nhà chung cư"

GÓP VỐN BẰNG NHÀ CHUNG CƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp vốn bằng nhà chung cư
Quy định về Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Quy định về Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Theo quy định thì Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất góp phần vốn của mình bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai.

Chi tiết >>