Bài viết về chủ đề "gộp thời gian đóng bảo hiểm"

GỘP THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gộp thời gian đóng bảo hiểm
Hỏi về chế độ hưu trí.

Hỏi về chế độ hưu trí.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào luật sư cho tôi hỏi: Tôi ra trường năm 1982 Tham gia công tác giảng dạy tại B đến ngày 24/04/1990 tôi nghỉ viêc theo quyết đinh 227/HDBT ngày 29/12/1987 xếp lại bộ máy tinh giảm biên chế cơ quan nhà nước.

Chi tiết >>