Bài viết về chủ đề "góp hụi"

GÓP HỤI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về góp hụi
Luật sư tư vấn về vấn đề hụi, họ, biêu, phường

Luật sư tư vấn về vấn đề hụi, họ, biêu, phường

Bạn tôi làm chủ hụi nhưng bị nhiều người giựt khoảng 300 triệu, rồi bỏ địa phương đi, đến cuối cùng thì bạn tôi không có khả năng thanh toán số tiền lên đến 500 triệu đồng do hõi tiền tháng. Hốt cả hụi non để hoàn chỉnh cho người trước, xin hỏi nhưng thế có phạm luật hình sự không?

Chi tiết >>