Bài viết về chủ đề "giữ sổ bảo hiểm"

GIỮ SỔ BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giữ sổ bảo hiểm
Người lao động có tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Người lao động có tự chốt sổ bảo hiểm xã hội được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp người lao động đang giữ sổ bảo hiểm xã hội và muốn tự chốt sổ bảo hiểm xã hội thì có được chấp nhận không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1