Bài viết về chủ đề "giữ phương tiện vi phạm"

GIỮ PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giữ phương tiện vi phạm
Hỏi về xử lý vi phạm nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông

Hỏi về xử lý vi phạm nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông

Xin tư vấn: Trong trường hợp cảnh sát giao thông xử lý vi phạm về nồng độ cồn tối đa trong máu (điểm c, khoản 8, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP). Trong trường hợp này nếu tôi có để một số giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà, tiền bạc trong cốp xe, yên xe thì tôi có quyền yêu cầu được lấy các thứ đồ vật đó ra khỏi xe không? Sẽ xử lý trường hợp đó như thế nào? Theo điều nào, Luật nào cụ thể?

Chi tiết >>