Bài viết về chủ đề "giữ người trái pháp luật"

GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giữ người trái pháp luật
Bắt, giữ người trái pháp luật

Bắt, giữ người trái pháp luật

Cho tôi hỏi anh tôi đanh đi chơi, bị 03 đối tượng đánh đập, sau đó chúng bắt anh tôi vào trong nhà chúng đánh đập tiếp. Sau đó tôi qua xin thì họ mới cho anh tôi về, thương tích anh tôi là 1%, anh tôi đã làm đơn không yêu cầu khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích nhưng hành vi bắt anh tôi đánh có phạm tội bắt, giữ người trái pháp luật không?

Chi tiết >>

Ho tro truc tuyen voi luatminhgia1