Bài viết về chủ đề "giới tính"

GIỚI TÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giới tính
Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính

Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính

Người yêu cầu xác định lại giới tính tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến UBND huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây. Trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>