Bài viết về chủ đề "giấy xác nhận y tế"

GIẤY XÁC NHẬN Y TẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy xác nhận y tế
Hỏi, xin giấy xác nhận y tế khi kết hôn với người nước ngoài

Hỏi, xin giấy xác nhận y tế khi kết hôn với người nước ngoài

Luật sư tư vấn trường hợp khi kết hôn với người nước ngoài thì cơ sở y tế nào có thẩm quyền cấp giấy xác nhận y tế cho người muốn kết hôn với người nước ngoài? Nội dung hỏi và trả lời như sau:

Chi tiết >>