Không có giấy tờ mua bán đất có cấp sổ đỏ được không?
|

Không có giấy tờ mua bán đất có cấp sổ đỏ được không?

Mua đất bằng giấy viết tay có hiệu lực pháp luật không? Trong trường hợp người bán đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc chuyển nhượng được thực hiện như thế nào? Nếu đã làm mất hợp đồng mua bán đất thì các bên có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí