Chỉ có hợp đồng mua bán đất công chứng thì đã đủ điều kiện để chứng minh chỗ ở hợp pháp chưa?
|

Chỉ có hợp đồng mua bán đất công chứng thì đã đủ điều kiện để chứng minh chỗ ở hợp pháp chưa?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện để đăng ký thường trú là phải có giấy tờ chứng minh về chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỉ có hợp đồng mua bán đất công chứng thì đã đủ điều kiện để chứng minh chỗ ở hợp pháp chưa? Cần phải làm giấy tờ gì để chứng minh chỗ ở hợp pháp?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí