Bài viết về chủ đề "giấy thanh toán tạm ứng "

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy thanh toán tạm ứng

 • Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

  Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn