Bài viết về chủ đề "giấy phép xây dựng tạm"

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy phép xây dựng tạm
Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mới xây nhà thì có cần làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mới xây nhà thì có cần làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Tư vấn về trường hợp: có giấy phép xây dựng tạm thì có nên xây dựng nhà cố định không? Và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó mới xây nhà thì có cần làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Chi tiết >>