Bài viết về chủ đề "giấy phép thành lập VPĐD"

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VPĐD - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy phép thành lập VPĐD
Quyền lợi của NLĐ khi thôi việc mà trước đó làm việc không kí hợp đồng lao động

Quyền lợi của NLĐ khi thôi việc mà trước đó làm việc không kí hợp đồng lao động

Làm việc 20 tháng tại văn phòng đại điện của một công ty nước ngoài tại Việt Nam mà không kí kết hợp đồng do văn phòng này chưa được cấp phép thành lập. Việc hoạt động của văn phòng có vi phạm không?và NLĐ thôi việc có được thanh toán những ngày nghỉ phép năm mà chưa nghỉ hay không?

Chi tiết >>