Bài viết về chủ đề "giấy phép tạm trú "

GIẤY PHÉP TẠM TRÚ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy phép tạm trú

 • Thủ tục thuê nhà có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

  Thủ tục thuê nhà có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

  • 20/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  1. Nhà cho người Việt Nam ở nước ngoài thuê phải có đủ những điều kiện sau: - Có địa chỉ cụ thể (số nhà, phố phường..), nằm ngoài những khu vực, địa điểm liên quan đến việc bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

  Chi tiết