Bài viết về chủ đề "giấy phép quá cảnh"

GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy phép quá cảnh
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa

Đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa Ban hành mẫu đơn kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BCT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

Chi tiết >>