Bài viết về chủ đề "giấy khai sinh gốc"

GIẤY KHAI SINH GỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy khai sinh gốc
Tư vấn về thủ tục làm lại giấy khai sinh trong trường hợp mất sổ đăng kí khai sinh

Tư vấn về thủ tục làm lại giấy khai sinh trong trường hợp mất sổ đăng kí khai sinh

em tên C. em sinh ra tại Thanh Sơn - Phú Thọ. năm 14 tuổi em sống rồi nhập khẩu tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 20 tuổi em vào Đồng Nai. Giờ em mất giấy khai sinh

Chi tiết >>