Bài viết về chủ đề "giấy gọi nhập ngũ"

GIẤY GỌI NHẬP NGŨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy gọi nhập ngũ
Trường hợp hoãn nhập ngũ khi có giấy gọi nhập học đại học?

Trường hợp hoãn nhập ngũ khi có giấy gọi nhập học đại học?

Nhận được giấy gọi nhập học đại học trước giấy gọi nhập ngũ thì có được hoãn nhập ngũ không? Pháp luật hiện hành quy định thế nào về việc khám sức khỏe của công dân trong thời gian được hoãn nhập ngũ?

Chi tiết >>