Bài viết về chủ đề "giấy đăng kiểm xe"

GIẤY ĐĂNG KIỂM XE - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy đăng kiểm xe
Lấy tài sản của công ty để trả nợ

Lấy tài sản của công ty để trả nợ

Câu hỏi: Kính gửi công ty luật Minh Gia.Xin nhờ phía công ty tư vấn cho trường hợp sau.Tạm gọi các bên liên quan như sau:+ Bên A: Chủ nợ.+ Bên B: Người nợ.Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2016 bên A có cho bên B mượn 200 triệu VNĐ không có giấy tờ cho mượn; chỉ thỏa thuận bằng đối thoại giữa hai bên.

Chi tiết >>