Bài viết về chủ đề "giấy chứng nhận quyền sở hữu đất"

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất
Trình tự, thủ tục xin giấy xác nhận đất không có tranh chấp

Trình tự, thủ tục xin giấy xác nhận đất không có tranh chấp

Công ty tôi đóng trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi có mảnh đất hiện đang làm văn phòng ở M K, chúng tôi đã vẽ bản đồ hiện trạng xin xác nhận của UBND phường là công ty không có tranh chấp để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Nhưng khi đến phường, phường nói họ không thể xác nhận được vì một số lý do. Cụ thể nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Chi tiết >>