Bài viết về chủ đề "giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tư"

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tư
Xử phạt khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Xử phạt khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Vừa qua các cán bộ quản lý đến cửa hàng em (cửa hàng em làm photocopy). Trong giấy phép kinh doanh của em là đăng ký làm photo và sửa chữa máy tính,máy in (không đăng ký hoạt động in).Cửa hàng em cũng như tất cả các cửa hàng khác có kèm theo in thiếp cưới, biển quảng cáo có ghi in thiếp cưới nên có sắm một máy in màu, em thuê mặt bằng khoảng 30m2, không có nhân viên, làm nhỏ lẻ.

Chi tiết >>