Bài viết về chủ đề "giấp chứng nhận"

GIẤP CHỨNG NHẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giấp chứng nhận
Xin cấp GCN quyền sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Xin cấp GCN quyền sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Năm 2001 gia đình tôi có mua một lô đất diện tích 80m2 và xây một ngôi nhà c4 trên lô đất đó, khi mua đất tôi có làm thủ tục chuyển nhượng mua và được UBND thị trấn xác nhận nguồn gốc đất của chủ chuyển nhượng là đất ở ổn định không có tranh chấp trước năm 1980

Chi tiết >>