Bài viết về chủ đề "giáo viên hợp đồng"

GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giáo viên hợp đồng
Thẩm quyền ký kết hợp đồng với giáo viên ngoài biên chế

Thẩm quyền ký kết hợp đồng với giáo viên ngoài biên chế

Luật sư tư vấn trưởng hợp hỏi về thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với giáo viên hợp đồng ngoài biên chế. Hợp đồng lao động có bắt buộc phải có biên bản thanh lý hợp đồng không? Có đươc chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên nữ đang mang thai không?

Chi tiết >>

Tư vấn về thời gian thử việc và mức lương thử việc

Tư vấn về thời gian thử việc và mức lương thử việc

Tôi đang là giáo viên tốt nghiệp cao đẳng dạy nay gần 6 năm nhưng sau 12 tháng thử việc tôi vẫn nhận 85% mức lương và từ năm 2010 cho đến nay

Chi tiết >>

Giáo viên hợp đồng có được hưởng tiền lương tăng thêm theo NĐ 17/2015

Giáo viên hợp đồng có được hưởng tiền lương tăng thêm theo NĐ 17/2015

Tôi là giáo viên hợp đồng và hợp đồng của tôi được ký vào ngày 1/9/2014 và kết thúc ngày 1/5/2015. Hiện nay tôi được kí lại hợp đồng bắt đầu từ ngày 1/8/2015

Chi tiết >>