Bài viết về chủ đề "giao thông nội địa"

GIAO THÔNG NỘI ĐỊA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao thông nội địa
Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Cá nhân có nhu cầu xin cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Chi tiết >>