Bài viết về chủ đề "giao nhận hàng hóa"

GIAO NHẬN HÀNG HÓA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao nhận hàng hóa
Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Mẫu hợp đồng gửi giữ hàng hóa

Nội dung Hợp đồng gửi, giữ hàng hóa gồm các nội dung về bên nhận và bên gửi giữ, tài sản gửi giữ, địa điểm gửi giữ, giá cả và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>