Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ
|

Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

1. Công ty có nhu cầu tuyển nhân viên lao động thời vụ làm trong 3, 4 hay 5 tháng tùy mỗi trường hợp thì để không phải đóng bảo hiểm thì mình ký làm 2 lần mỗi lần dưới 3 tháng và ký liên tiếp không ngưng như vậy có đúng luật không? (Ví dụ từ 01/09/2015 đến 30/11/2015 rồi ký thêm 01/12/2015 đến 31/01/2015).

Chi tiết
Tư vấn miễn phí