Tư vấn về việc người sử dụng lao động không kí hợp đồng với người lao động?
|

Tư vấn về việc người sử dụng lao động không kí hợp đồng với người lao động?

Vợ tôi hiện đang làm việc tại một công ty may, đến nay đã được 2 tháng mà vẫn chưa được ký bất kỳ 1 hợp đồng lao động nào, kể cả hợp đồng thử việc. Do sức khỏe không thể tiếp tục đi làm được, vợ tôi xin nghỉ thì công ty trả lời là sẽ không thanh toán lương cho vợ tôi, vậy công ty đó có làm đúng luật lao động không ạ . Nếu xin nghỉ thì phải báo trước thời gian bao lâu ! Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí