Sau khi mua bán đất mới phát hiện đất nằm trong diện quy hoạch làm đường quốc lộ
|

Sau khi mua bán đất mới phát hiện đất nằm trong diện quy hoạch làm đường quốc lộ

Luật sư tư vấn trường hợp: Lúc mua đất thì k có người trên địa chính xuống đo mà chỉ kêu ông trưởng ấp lại đo rồi làm giấy viết tay. Giờ người bán đất k cấp bàn phán cho người mua đất nên người này làm đơn ra tòa thì bên tòa bảo là trả tiền xây đường lộ cho họ thì người này mới cấp bàn phán cho.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí