Bài viết về chủ đề "giao dịch về nhà ở"

GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao dịch về nhà ở
Bán nhà thuộc sở hữu của người khác mà không có ủy quyền

Bán nhà thuộc sở hữu của người khác mà không có ủy quyền

Quy định pháp luật về ủy quyền quản lý nhà ở? Trường hợp bán nhà không thuộc sở hữu của mình và không được ủy quyền thì hợp đồng đó có hiệu lực không? Hợp đồng đặt cọc và xử lý hợp đồng đặt cọc vô hiệu?

Chi tiết >>

Mua bán căn hộ chung cư không hợp đồng công chứng

Mua bán căn hộ chung cư không hợp đồng công chứng

Luật sư tư vấn về: Điều kiện để căn hộ chung cư tham gia giao dịch mua bán? Điều kiện của bên tham gia giao dịch? Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư có phải công chứng, chứng thực không? Trường hợp có vi phạm hình thức hợp đồng thì xử lý như thế nào? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>