Bài viết về chủ đề "Giao dịch về bất động sản"

GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Giao dịch về bất động sản
Tư vấn về trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất

Tư vấn về trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào Luật sư! Em muốn hỏi: Ngày trước ba em có để lại cho anh trai em một mảnh đất, nhưng anh trai em mất cách đây vài năm, chị dâu (vợ anh trai đã mất) hiện đang đứng tên mảnh đất đó, nhà em có 7 anh chị em, nhưng ba em không có làm di chúc để lại, và chỉ chia cho 5 người con, còn 2 chị gái em theo chồng nên không có phần.

Chi tiết >>