Bài viết về chủ đề "giao dịch qua email"

GIAO DỊCH QUA EMAIL - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao dịch qua email

Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi người lao động đã nghỉ việc

Nội dung: Kính thưa luật Minh Gia! Xin cho tôi hỏi về trường hợp Tư vấn về bồi thường thiệt hại của công ty khi tôi đã nghỉ việc, nội dung như sau: Tôi bắt đầu làm việc cho một công ty bắt đầu từ ngày ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169