Bài viết về chủ đề "giao dịch qua email "

GIAO DỊCH QUA EMAIL - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao dịch qua email

 • Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi người lao động đã nghỉ việc

  Tư vấn về bồi thường thiệt hại khi người lao động đã nghỉ việc.

  • 14/08/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung: Kính thưa luật Minh Gia! Xin cho tôi hỏi về trường hợp Tư vấn về bồi thường thiệt hại của công ty khi tôi đã nghỉ việc, nội dung như sau: Tôi bắt đầu làm việc cho một công ty bắt đầu từ ngày 24/4/2013 (thời gian thử việc) - ký hợp đồng (2/5/2013). Công ty chính thức cho tôi nghỉ việc vào ngày 22/12/2013 nhưng chỉ thông qua mail và kêu tôi bàn giao lại công việc lại cho công ty.

  Chi tiết