Bài viết về chủ đề "giao dịch mua bán"

GIAO DỊCH MUA BÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao dịch mua bán
Giải quyết trường hợp UBND trì hoãn làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giải quyết trường hợp UBND trì hoãn làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn về trường hợp làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị cán bộ địa chính ngâm hồ sơ không trả kết quả. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết giao dịch dân sự

Tư vấn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết giao dịch dân sự

Luật sư tư vấn về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch mua bán

Chi tiết >>