Bài viết về chủ đề "giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài"

GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài
Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định 138/2006/NĐ-CP về quan hệ Dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sù về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế, cụ thể:

Chi tiết >>