Bài viết về chủ đề "giao đất trái thẩm quyền"

GIAO ĐẤT TRÁI THẨM QUYỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao đất trái thẩm quyền
Được công ty giao đất từ năm 1993 thì có được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất?

Được công ty giao đất từ năm 1993 thì có được đền bù khi Nhà nước thu hồi đất?

Luật sư tư vấn về điều kiện hộ gia đình, cá nhân được bồi thường khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất. Được công ty giao đất từ năm 1993 thì có được đền bù khi bị thu hồi đất không?

Chi tiết >>

Cấp giấy chứng nhận với trường hợp giao đất trái thẩm quyền

Cấp giấy chứng nhận với trường hợp giao đất trái thẩm quyền

Xin chào luật sư xin luật sư tư vấn giúp tôi một số việc về việc cấp sổ đỏ khi giao đất trái quy định như sau: năm 1993 tôi mua được một thửa đất do xã bán trái thẩm quyền, tôi đã nộp tiền sử dụng đất tuy nhiên do quá trình lưu trữ không tốt nên đã bị thất lạc.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169