Bài viết về chủ đề "giao đất không thu tiền sử dụng đất"

GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao đất không thu tiền sử dụng đất
Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ về QSDĐ?

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ về QSDĐ?

Câu hỏi tư vấn: Trước đây mẹ tôi là công nhân của một xí nghiệp Nhà nước, năm 1986 được xí nghiệp tạo điều kiện cấp đất để xây nhà dành cho hộ gia đình. Nhưng do thời gian quá lâu và nhận thức còn kém nên không lưu giữ được giấy tờ gì liên quan.

Chi tiết >>