Bài viết về chủ đề "giao đất có thu tiền sử dụng"

GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giao đất có thu tiền sử dụng
Chuyển mục đích sử dụng có đồng thời phải thay đổi hình thức sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng có đồng thời phải thay đổi hình thức sử dụng đất

Tháng 12/2015 tôi nhận chuyển nhượng 3 lô đất NN dạng nhà nước công nhận QSDĐ. Sau khi sang tên, hợp thửa xong tôi xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh đã được phòng TNMT làm thủ tục và đã được UBND thị xã ra Quyết định cho phép chuyển đổi diện tích 500 m2.

Chi tiết >>

Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất

Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất

Quy định về giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân nhân, hợp tác xã nông nghiệp và các đối tượng khác được hướng dẫn tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11 như sau:

Chi tiết >>