Bài viết về chủ đề "giãn tiến độ dự án"

GIÃN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giãn tiến độ dự án
Muốn giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng thì cần làm thủ tục như thế nào?

Muốn giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng thì cần làm thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ cần thực hiện thủ tục giãn tiến độ dự án. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục tạm ngừng-giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư thế nào?

Thủ tục tạm ngừng-giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư thế nào?

Thủ tục tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư được tư vấn về quy định pháp luật, điều kiện, thủ tục, thời gian tiến hành và các vấn đề khác liên quan đến tạm ngừng và giãn tiến độ thực hiện như sau:

Chi tiết >>