Bài viết về chủ đề "giảm trùng bảo hiểm"

GIẢM TRÙNG BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giảm trùng bảo hiểm
Đóng trùng Bảo hiểm xã hội xử lý thế nào?

Đóng trùng Bảo hiểm xã hội xử lý thế nào?

Câu hỏi đề nghị tư vấn thứ nhất: Tôi tham gia BHXH tại địa phương từ tháng 6/2010. Đến tháng 9/2016 tôi có chốt sổ và lấy sổ về . Năm 2015 tôi có làm việc công ty ở Hà Nội và tham gia đóng BHXH từ tháng 4/2015 đến nay. Vậy tôi có đóng trùng khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2016. Hiện tại tôi muốn gộp 2 sổ BHXH và tiếp tục đóng BHXH .Xin luật sư tư vấn các thủ tục. Xin chân thành cảm ơn!

Chi tiết >>

Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì phải làm thế nào?

Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn về cách xử lý khi có thời gian đóng trùng bào hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>