Hỏi về người phụ thuộc miễn trừ gia cảnh?
|

Hỏi về người phụ thuộc miễn trừ gia cảnh?

Mẹ già không có thu nhập có được tính là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người chịu thuế thu nhập cá nhân không? Trình tự, thủ tục thực hiện giảm trừ gia cảnh pháp luật quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí