Tư vấn về việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất dự án
Trần Việt Dũng

Tư vấn về việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất dự án

Kính gửi Luật minh gia Tôi xin có ý muốn được công ty tư vấn giúp như sau: - Công ty Bắc Ninh có nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của 1 dự án của công ty Hà Nội và đã được ủy ban tỉnh thu hồi lại đất của cty Hà Nội và quyết định giao cho cty Bắc Ninh thuê, sử dụng theo đúng mục đích

Chi tiết
Hotline: 1900 6169