Bài viết về chủ đề "giam người trái pháp luật"

GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giam người trái pháp luật
Tư vấn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Tư vấn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật

Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật là hành vi ngăn cản tước đoạt sự tự do hoạt động, tự do dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật về căn cứ thẩm quyền và thủ tục.

Chi tiết >>