Bài viết về chủ đề "giám hộ cử "

GIÁM HỘ CỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giám hộ cử

 • Quy định pháp luật về giám hộ

  Quy định pháp luật về giám hộ.

  • 27/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về giám hộ theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài Tòa án được chỉ định người giám hộ thì người giám hộ còn được cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào có thể đứng ra chỉ định theo Bộ luật Dân sự hay không? Để tìm hiểu chi tiết về giám hộ, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×